Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób SIA Brevita („SIA Brevita”, „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe („Dane osobowe”), które Ty („Użytkownik” , „Ty” lub „Twój”) może świadczyć na stronie internetowej Silicone-membranes.eu i wszelkich swoich produktach lub usługach (łącznie „Witryna” lub „Usługi”). Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystania przez nas Twoich Danych osobowych oraz sposobu, w jaki możesz uzyskać dostęp do tych informacji i je aktualizować. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani których nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Automatyczne zbieranie informacji

Kiedy odwiedzasz Stronę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane te mogą obejmować informacje takie jak adres IP Twojego urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed wejściem na naszą Stronę, strony naszej Strony, które odwiedzasz, czas spędzony na te strony, informacje, których szukasz w naszej Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Zbieranie danych osobowych

Możesz odwiedzać Stronę bez konieczności informowania nas, kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak będziesz chciał skorzystać z niektórych funkcji Serwisu, zostaniesz poproszony o podanie niektórych Danych Osobowych (na przykład Twojego imienia i adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które nam świadomie przekazujesz podczas tworzenia konta, dokonywania zakupu lub wypełniania formularzy online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, dane karty kredytowej, dane bankowe lub inne dane osobowe. Możesz zdecydować się na nieudostępnianie nam swoich danych osobowych, ale wówczas możesz nie mieć możliwości korzystania z niektórych funkcji Witryny. Użytkowników, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, prosimy o kontakt.

Zarządzanie danymi osobowymi

Masz możliwość dostępu, dodawania, aktualizowania i usuwania niektórych danych osobowych na Twój temat. Informacje, które możesz przeglądać, aktualizować i usuwać, mogą się zmieniać wraz ze zmianami Witryny lub Usług. Jednakże w przypadku aktualizacji informacji możemy zachować kopię niezmienionych informacji w naszych rejestrach. Niektóre informacje mogą pozostać w naszych prywatnych rejestrach po usunięciu ich z konta. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Twoich Danych osobowych lub zawierające je po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację Twojej osoby. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie może być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do personalizacji Twoich doświadczeń; ulepszać naszą Stronę Internetową; ulepszać obsługę klienta i odpowiadać na zapytania i e-maile naszych klientów; przetwarzać transakcje; wysyłać biuletyny; wysyłaj e-maile z powiadomieniami, takimi jak przypomnienia hasła, aktualizacje itp.; prowadzić i obsługiwać naszą Stronę Internetową i Usługi. Informacje zbierane automatycznie służą jedynie identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz ustaleniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu. Możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Ciebie, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) wyraziłeś zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy przetwarzać informacje, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych; (ii) Podanie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem, które realizowane jest w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy, jaka konkretna podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji transfer danych może wiązać się z przesyłaniem i przechowywaniem Twoich informacji w kraju innym niż Twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania informacji do państwa spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas, aby chronić Twoje dane. Jeśli taki transfer ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytaj nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z pewnych praw w odniesieniu do przetwarzanych przez nas Twoich danych. W szczególności przysługują Ci następujące prawa: (i) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych; (ii) masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać ujawnienie niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) masz prawo sprawdzić prawidłowość swoich danych oraz poprosić o ich aktualizację lub sprostowanie; (v) w pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych; w takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać usunięcia od nas Twoich danych osobowych; (vii) masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesłać je innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, umowy, której jesteś częścią, lub wynikających z niej zobowiązań przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej lub dla celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z Państwa szczególną sytuacją, aby uzasadnić to sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie żądania realizacji praw Użytkownika można kierować do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną zrealizowane przez Właściciela możliwie najszybciej.

Rozliczenia i płatności

Korzystamy z zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, aby pomóc nam w bezpiecznym przetwarzaniu informacji o płatnościach. Wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez takie zewnętrzne podmioty przetwarzające podlega ich odpowiednim politykom prywatności, które mogą, ale nie muszą, zawierać zabezpieczenia prywatności równie ochronne jak niniejsza Polityka prywatności. Sugerujemy zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Biuletyny

Oferujemy biuletyny elektroniczne, na które w każdej chwili możesz dobrowolnie się zapisać. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w tych e-mailach lub kontaktując się z nami. Będziesz jednak nadal otrzymywać niezbędne e-maile dotyczące transakcji.

Ciasteczka

Witryna korzysta z plików „cookie” w celu personalizacji korzystania z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są przypisane do Ciebie w sposób jednoznaczny i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie. Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych w celu obsługi naszej Witryny i Usług. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi, odwiedź internetcookies.org Oprócz korzystania z plików cookie i powiązanych technologii w sposób opisany powyżej, możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowaniu reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkowników oraz do zbierania i wykorzystywania innych danych o działaniach użytkowników w Serwisie. Firmy te mogą dostarczać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie użytkowników.

Reklama

Możemy wyświetlać reklamy online i możemy udostępniać określonym reklamodawcom zbiorcze i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które zbieramy w procesie rejestracji lub poprzez ankiety i promocje online. Nie udostępniamy reklamodawcom danych osobowych poszczególnych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam docelowym odbiorcom.

Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane w innych witrynach internetowych lub na stronach trzecich. Zachęcamy Cię do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej Witryny i zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która może gromadzić Dane Osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego też, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, na które nie mamy wpływu; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą zostać przeglądane lub modyfikowane podczas przesyłania przez osobę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny zostało naruszone lub Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym osobom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjąć racjonalnie odpowiednie środki, w tym między innymi dochodzenie i raportowanie, a także powiadamianie organów ścigania i współpracę z nimi. W przypadku naruszenia danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić dotknięte osoby, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia użytkownikowi szkody w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest w inny sposób wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, zamieścimy powiadomienie na Stronie internetowej.

Ujawnienie prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania do sądu lub podobnego procesu prawnego, a także jeśli w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, prowadzić dochodzenia w sprawie oszustw lub odpowiadać na żądania organów rządowych. W przypadku zmiany biznesowej, takiej jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę, bądź sprzedaż całości lub części jej aktywów, Twoje konto użytkownika i Dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

Zmiany i poprawki

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności, według własnego uznania i będziemy powiadamiać Cię o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane osobowe. Po wprowadzeniu zmian poprawimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób, według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny lub Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki prywatności (lub innej ustawy określonej w tym czasie) będzie oznaczać Twoją zgodę na te zmiany. Jednakże bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych Osobowych w sposób istotnie odmienny od tego, który został podany w momencie gromadzenia Twoich Danych Osobowych.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani do uzyskiwania do nich dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej o niniejszej Polityce lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z prawami jednostki i Twoimi Danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnia aktualizacja tego dokumentu miała miejsce 12 listopada 2019 r

Dokumenty do pobrania

Tutaj znajdziesz karty katalogowe naszych produktów.

Newsletter

Nie przegap żadnych aktualizacji i promocji, zapisując się do naszego newslettera.